Elektrokardiograf ASPEL ORANGE ECG v.07.105

  • szt.
  • Cena netto: 4 100,27 zł 4 428,29 zł

Elektrokardiograf ASPEL ORANGE ECG v.07.105 - jest 1, 3, 6, 12 kanałowym aparatem umożliwiającym wykonywanie elektrokardiogramu w pełnym zakresie 12 odprowadzeń. Przeznaczony jest do wykonywania badań EKG dorosłych i pediatrycznych pacjentów we wszystkich placówkach służby zdrowia przez przeszkolony personel. Zapis badania odbywa się w trybie ręcznym lub automatycznym z możliwością wykonania analizy i interpretacji. Aparat może być zasilany z sieci o napięciu 100V - 240V lub z wewnętrznego akumulatora.

Nazwa ASPEL ORANGE ECG

Wersja07.105

Kod07-101-0705

Rejestracja odprowadzeń EKG12 standardowych

Prezentacja na wyświetlaczu12 przebiegów EKG

Prezentacja na wyświetlaczu wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci

Tryb wydruku1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG

Drukowanie w układzie standardowym1, 3, 6 lub 12 kanałów

Drukowanie w układzie Cabrera3, 6 lub 12 kanałów

Rodzaje badań ręczne, AUTO, automatyczne do schowka

Zapis automatyczny "do schowka"12 odprowadzeń

Zapis automatyczny "do schowka" wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy

Długość zapisu badania automatycznego od 6 do 30 sekund

Drukarka wbudowana aparatu lub zewnętrzna port PCL5/PCL6

Szerokość papieru110 - 112 mm

Wydruk z bazy pacjentów możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie

Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi

Ustawienia parametrów przebiegów prędkość, czułość i intensywność wydruku

Obsługa łatwa, za pomocą panelu dotykowego

Pamięć1000 pacjentów lub 1000 badań

Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości

Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta

Bateria do 130 badań automatycznych

Pomiar częstości akcji serca (HR)ciągły, prezentacja na wyświetlaczu

Praca na otwartym sercu - tak

Filtr zakłóceń sieciowych50 Hz, 60 Hz

Filtr zakłóceń mięśniowych 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz

Filtr izolinii0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz

Detekcja odpięcia elektrody INOP niezależna dla każdego kanału

Impulsy Stymulujące wykrywanie i prezentacja

Wykryte pobudzenia stymulatora serca dźwiękowa sygnalizacja

Zabezpieczenie impuls defibrylujący - tak

Eksport badań do pamięci USB

Współpraca CARDIOTEKA

Archiwizacja badań na zewnętrznym nośniku (pamięć USB)

Wymiary258x199x50 mm

Standardowe wyposażenie: elektrody kończynowe 4 sztuki (typ EKK) , elektrody przedsercowe 6 sztuk (typ EPP) , kabel KEKG-30R, kabel zasilania sieciowego, papier R-A4 szerokość 112mm (1 rolka), żel do EKG, instrukcja użytkowania.

Waga1,300kg